هميشه در ياهو مسنجر آنلاين باشيم

راي اينكه شما بتونيد ID خود را براي همبشه (در هنگام وصل نبودن به اينترنت ) روشن نگاه داريد بايد كارهاي زير را انجام دهيد :

1) با ياهو مسنجر آنلاين شويد .

2) به قسمت Messenger برويد .

3) گزينه Preferences را انتخاب نماييد.

4) در جدول باز شده از ليست سمت چپ گزينه Connection را انتخاب نماييد .

5) در اين قسمت گزينه را از No proxies به Firewall With No proxies تغيير دهيد.و بعد Apply و Ok كنيد.

6) و در هنگام خارج شدن از مسنجر در كنار ساعت ويندوز ياهو مسنجر را Exit كنيد .

با همين كار ساده شما مي توانيد هميشه خود را Online نگه داريد.